Атмосфера
Компоненти довкілля
ГоловнаПовітряАтмосфера

Атмосфера

Атмосфера — це газова оболонка Землі. Вона складається з декількох шарів. Склад атмосферного повітря на різних висотах є різним. 

Життя рослин та тварин залежить від складу газів у атмосфері. Рослинам для розвитку необхідний вуглець, який вони поглинають у вигляді СО2 із атмосфери у процесі фотосинтезу. Звільнений при цьому кисень рослини виділяють до атмосфери. Тварини і людина в процесі дихання споживають кисень. Вони видихають повітря, збагачене діоксидом вуглецю СО2, який, у свою чергу, повторно поглинають рослини. Таким чином здійснюється природний атмосферний кругообіг кисню й вуглецю. 

Промислове виробництво, спалювання палива, інтенсивний розвиток сільського господарства та багато інших видів людської діяльності призводять до забруднення повітря. Забруднене повітря являє собою загрозу для здоров’я людини, рослин, тварин та їх природних місць існування, веде до зміни клімату Землі. 

До недавнього часу вважалося, що після викиду забруднювальних речовин у повітря їх концентрація швидко знижується до незначних величин. Пізніше з’ясувалося, що це не зовсім так. 

Залежно від атмосферних умов первинні забруднювальні речовини можуть певний час зберігати високу концентрацію в районі їх викиду. Переважна більшість крупних часточок осідає в безпосередній близькості від джерела забруднення. Деякі забруднювальні речовини можуть чинити вплив не тільки на місцевому, але й на регіональному та глобальному рівнях. Фреони, наприклад, викликають руйнування озонового шару, яке відбувається на висоті 20-30 км у стратосфері.