Давайте створимо наш світ
Цінності
ГоловнаПрава громадянДавайте створимо наш світ

Давайте створимо наш світ

Кожна людина нинішнього та майбутнього поколінь має право жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту. Збалансований (сталий) розвиток – головна складова здорового довкілля — це не просто абстрактна ідея, запозичена з арсеналу політичних лідерів. Такий тип розвитку вимагає активної участі громадян у формуванні екологічної політики, а також у її впровадженні. 

У 1998 р. уряди європейських країн та Європейська комісія працювали над тим, щоб надати повноваження громадянам, і ухвалили “Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля”, відому також під назвою Орхуська конвенція. Ця конвенція офіційно визнає право на здорове довкілля.  

Щоб сприяти захисту цього права, конвенція визнає наступні права громадян у сфері охорони довкілля.

Запитання та відповіді підготовлені Світланою Кравченко та Мері Тейлор, Європейський Еко-Форум httр://www.раrtісіраtе.оrg, та доповнені Магдолною Тот-Негі, Регіональний екологічний центр httр://www.rес.оrg.