Енергетичні ресурси
Діяльність людини
ГоловнаЕнергетикаЕнергетичні ресурси

Енергетичні ресурси

 Енергію добувають з багатьох джерел. Країни ЄС отримують її переважно шляхом спалювання викопного палива (вугілля, природного газу та нафти), що складає 56% від загального обсягу виробництва енергії. Атомна енергетика забезпечує 35% а решта (9%) припадає на відновлювані джерела.

У країнах Центральної та Східної Європи спалювання викопного палива дає 80% енергії, атомні станції виробляють 12%, а відновлювані джерела енергії забезпечують – 8%.

Первинні джерела енергії складаються з невідновлюваних енергоносіїв (викопне тверде паливо, нафта, природний газ), відновлюваних ресурсів (гідроенеретика, геотермальна енергія, енергія біомаси, вітрова та сонячна енергія), а також атомної енергії. Їх співвідношення міняється від країни до країни що обумовлено різними обсягами виробництва. Усі перелічені види є первинними енергоносіями.

Первинні джерела мають розподіл на носії з високим вмістом вуглецю (тверде паливо, нафта, газ) та низьким вмістом або відсутністю вуглецю (вітрова, сонячна, геотермальна, гідро- та атомна енергія, енергія біомаси). Цей розподіл враховує внесок первинних джерел у процес зміни клімату.

З первинних джерел енергії виробляють вторинні, які вже безпосередньо споживаються нами. Це електроенергія, пальне (бензини, керосин, водень) та теплова енергія.