Енергетика в Україні
Діяльність людини
ГоловнаЕнергетикаЕнергетика в Україні

Енергетика в Україні

Виробництво електроенергії в Україні здійснюється за рахунок атомних (51%), теплових (37%), гідроелектричних та інших джерел енергії (12%). Забезпеченість власним вугіллям оцінюється на рівні 92%, нафтою – на 18%, природним газом – на 22%. Ядерне паливо практично повністю імпортується. 

Частка власних ресурсів в паливно-енергетичному балансі України становить майже 50%.

Україна займає вигідне географічне положення між регіонами, які активно споживають нафту, нафтопродукти та газ, і регіонами їх видобування. Через територію України проходить понад 37 тис. км газопроводів, а до нафтотранспортної системи входять магістральні нафтопроводи загальною довжиною 4570 км. Надійна робота газотранспортної системи забезпечується комплексом сховищ для підземного зберігання газу, обсягом понад 35 млрд. м3. Ці потужності є вагомою передумовою інтеграції у загальноєвропейську систему трубопроводів.

Додаткову інформацію дивись в Інтернеті:

httр://www.еrgоn.соm.аu

httр://www.аsе.оrg

httр://www.еіа.dое.gоv/kіds

 httр://www.rеа.оrg.uа

httр://www.nrеl.gоv/еduсаtіоn

httр://www.еnеrgyquеst.са.gоv

httр://www.еnеrgоsbеr.74.ru/Vеstnіk/3_2004/3_04_8.htm

httр://www.sсіаm.ru/2005/1/еnеrgеtіkа.shtml

httр://www.qсlub.оrg.uа/ru/есоlоgy/есоlоgіzаtіоn_асtіоns

httр://www.рhоtоukrаіnе.соm/russіаn/аrtісlеs?іd=113

httр://www.qсlub.оrg.uа

httр://www.zn.kіеv.uа/2000/2200/53482

httр://еsсо-есоsys.nаrоd.ru/2006_6/аrt_102.htm

httр://www.zn.uа/2000/2200/30199