Хімікати в Україні
Зовнішні загрози
ГоловнаХімічні речовиниХімікати в Україні

Хімікати в Україні

 Екологічна безпека, поряд з техногенною, економічною, політичною, воєнною, інформаційною та іншими видами безпеки, на сучасному етапі розглядається як один із важливих складових елементів національної безпеки держави. Управління потоками небезпечних та отруйних речовин – один із пріоритетних напрямів екологічної політики України. В Україні створена дієва нормативно-правова база щодо державної політики у сфері поводження з хімічними речовинами, у тому числі СОЗ. Чинні законодавчі акти включають всі основні загальноприйняті норми і принципи щодо вимог безпеки, контролю та відповідальності.

Україна є Стороною більш як 40 міжнародних екологічних угод. Україна активно впроваджує міжнародні інструменти регулювання та контролю за обігом хімікатів, які несуть смертельну загрозу довкіллю та населенню.

Додаткову інформацію можна одержати на таких інтернет-ресурсах:

httр://www.рорs.оrg.uа

httр://www.іhst.ru/~bіоsрhеrе/03-3/Stоkhоlm.htm

httр://рrоесо.vіstі.nеt/nаturаlіst/есоlоgy/dіох.htm

httр://www.есо.соm.uа/сgі-bіn/іndех.сgі?іd=792

httр://ассоrd.сіs.lеаd.оrg/рор/ірер/іntrо.htm

httр://www.есо.соm.uа/сgі-bіn/іndех.сgі?іd=1824

httр://www.unер.оrg/thеmеs/сhеmісаls