Міжнародні екологічні угоди
Зовнішні загрози
ГоловнаХімічні речовиниМіжнародні екологічні угоди

Міжнародні екологічні угоди

Конвенція ООН про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Це один із основних міжнародних інструментів захисту довкілля, який створив основу для контролю за скороченням та управлінням викидами небезпечних хімічних речовин в транскордонному контексті. Конвенція містить заходи щодо усунення чи обмеження використання хімічних речовин, зменшення споживання і ненавмисних викидів чи забруднення цими речовинами територій, знешкодження відходів і вдосконалення управління хімічними речовинами. Ця Конвенція – вдалий приклад того, чого можна досягти для вирішення проблем забруднення повітря на широкому регіональному рівні. Вона підписана урядами 34 країн, у тому числі Україною та Європейським Союзом (ЄС) у 1979 р. в Женеві, та набула чинності в 1983 році.

Базельська конвенція

Наприкінці 1980-их років в економіці відбулося драматичне підвищення вартості знешкодження небезпечних відходів. В пошуках більш дешевих способів «торговці отрутою» почали вивозити їх до країн, що розвиваються та до Східної Європи. Коли ця нелегальна діяльність була розкрита, була розроблена та прийнята Базельська конвенція про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їхнім видаленням. Головна мета Базельської конвенції – зменшення впливу небезпечних промислових відходів з метою захисту здоров’я населення і навколишнього природного середовища. Конвенція була прийнята у вересні 1989 році у м. Базель (Швейцарія) і набула чинності в 1992 році. На сьогодні 169 країн є Сторонами конвенції.

httр://www.bаsеl.іnt

Роттердамська конвенція

Роттердамська конвенція розроблена на основі процедури попередньої обґрунтованої згоди, яка була введена спільними зусиллями ФАО і ЮНЕП у 1992 році. Вона була підписана 61 державою 11 вересня 1998 р. у м. Роттердам (Нідерланди). Мета Конвенції – сприяти забезпеченню спільної відповідальності в міжнародній торгівлі окремими небезпечними хімічними речовинами, сприяти обміну інформацією про властивості хімічних речовин для прийняття рішень, які стосуються імпорту та експорту цих речовин.

httр://www.ріс.іnt/hоmе.рhр?tyре=s&іd=77

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забрудники

Стокгольмська конвенція про СОЗ набула чинності 17 травня 2004 р. Це стало початком реальних дій міжнародної спільноти у царині охорони здоров’я людини та довкілля від шкідливого впливу стійких органічних забрудників. Україна, розуміючи велику небезпеку, яку несуть СОЗ та стан справ у цьому питанні, однією з перших підписала цю міжнародну угоду.

httр://сhm.рорs.іnt/dеfаult.аsрх

httр://zаkоn.rаdа.gоv.uа/сgі-bіn/lаws/mаіn.сgі?nrеg=995_а07&р=1172755456398948%09

Конвенція передбачає:

• заборону виробництва і використання, імпорту/експорту 12 найбільш небезпечних СОЗ, так званої «брудної дюжини»;

• обмеження виробництва і використання ДДТ та ПХБ;

• розробку національної стратегії щодо зменшення або ліквідації викидів СОЗ як продуктів ненавмисного утворення;

• сприяння впровадженню найкращих методів утилізації та знешкодження СОЗ.

Додатково:

• Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення

httр://zаkоn.rаdа.gоv.uа/сgі-bіn/lаws/mаіn.сgі?nrеg=995_182&р=1172755456398948

• Конвенція про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві

httр://zаkоn.rаdа.gоv.uа/сgі-bіn/lаws/mаіn.сgі?nrеg=993_009&р=1172755456398948

• Конвенція про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики

httр://zаkоn.rаdа.gоv.uа/сgі-bіn/lаws/mаіn.сgі?nrеg=993_162&р=1172755456398948%09