Поширення хімічних речовин
Зовнішні загрози
ГоловнаХімічні речовиниПоширення хімічних речовин

Поширення хімічних речовин у довкіллі

 Повітря

Повітря — сприятливе середовище для поширення хімічних речовин. Велика кількість хімічних речовин виділяється в повітря в результаті процесів згорання.

Видалення хімікатів з повітря відбувається за допомогою різних процесів: фотохімічних реакцій розпаду, агрегації та седиментації часток (випадіння в осад), вимивання дощами.

Речовини, які важко розпадаються, можуть поширюватися на великі відстані від промислових та сільськогосподарських об’єктів за рахунок глобальних процесів циркуляції (зокрема, поширення галоген-похідних вуглеводнів, пестицидів та ПХД.

Вода

Велика кількість промислових відходів та побутових хімічних речовин, зокрема детергентів та очищувальних засобів потрапляє у воду з каналізаційними стоками після їхнього використання.

Витоки з муніципальних та промислових каналізаційних систем, звалищ, цистерн або випадкові розливи спричиняють забруднення поверхневих та ґрунтових вод. Поведінка та поширення хімічних речовин у воді визначається їхніми хімічними та фізико-хімічними властивостями.

Ґрунт

У ґрунт потрапляють хімічні речовини, які виділяються в місцях зберігання промислових відходів, звалищ ТПВ, внаслідок застосування пестицидів, за рахунок процесів згоряння на промислових підприємствах, у разі витоків із нафтозаправних станцій, аварій тощо.

Ґрунт відіграє роль резервуара багатьох токсичних речовин, зокрема важких металів, органічних сполук. повільний розпад яких триває протягом багатьох років. Ґрунти, уражені ерозією, можуть відігравати роль вторинного джерела забруднення, оскільки з їхніми частками різні органічні та неорганічні сполуки потрапляють в повітря, поверхневі та ґрунтові води, та, зрештою, в море.

Біосфера

Рослини і тварини не тільки піддаються шкідливому впливу токсичних хімічних речовин, але й сприяють їхньому поширенню. СОЗ – жиророзчинні сполуки. Вони легко розчиняються у жирових тканинах, ліпідах, зокрема, концентруються у грудному молоці ссавців.

Хімічні речовини у молоці ссавців

Полярні регіони є одним з головних регіонів накопичення СОЗ у довкіллі. Вони перебувають там у незмінному стані протягом тривалого періоду за рахунок уповільнення процесів розпаду при дуже низьких температурах та нестачі сонячного світла.

Незважаючи на те, що СОЗ потрапляють до полярних регіонів у малих кількостях, вони накопичуються в високих концентраціях у жирових тканинах морських птахів, тварин, риб та інших організмів Місцеве населення в цих віддалених районах має невеликий вибір харчових продуктів. Вони споживають рибу і морських ссавців, які мають високий вміст жирових тканин і концентрують СОЗ у надмірних кількостях. Це особливо небезпечно для людей, оскільки людина знаходиться на вершині харчового ланцюга.

У пошуку контрольних (порівняльних) даних про стан накопичення СОЗ в організмі, учені прямували в арктичні райони, оскільки вважали, що місцеве населення не зазнає (або майже не зазнає) шкідливого впливу хімічних речовин. Результати їхніх досліджень виявилися несподіваними.

Населення віддалених районів північно-західних територій Канади та Баффінової Землі, розташованих за Полярним колом, найбільше у світі зазнають шкідливого впливу СОЗ. Кількість СОЗ, що знаходиться у шматочку сирого філе кита протягом одного тижня значно перевищує безпечну кількість споживання.

Грудне молоко ескімоських жінок містить в 10 разів більше хлордану (СОЗ), ніж молоко жінок, які проживають у Південній Канаді, незважаючи на відстані у тисячі кілометрів від сільськогосподарської зони.

Аnnе Рlаtt МсGіnn

Інститут Wоrldwаtсh Стан світу, 2000