Природа та біорізноманіття в Україні
Компоненти довкілля
ГоловнаБіологічне різноманіттяПрирода та біорізноманіття в Україні

Природа та біорізноманіття в Україні

 Україна належить до країн з дуже великими обсягами та високою інтенсивністю використання природних ресурсів. Цьому сприяє як наявність їхніх значних багатств, так і сприятливі умови для їх експлуатації. Займаючи близько 6 % площі Європи, Україна володіє приблизно 35 % її біорізноманіття.

Утім, під впливом господарської діяльності стан біоти в нашій країні зазнав катастрофічних змін — розорано унікальні степи, ліси на значних площах викорчувано і замінено на сільськогосподарські угіддя, осушено багато боліт. За масштабами та інтенсивністю використання ресурсів, Україна випереджує всі розвинуті країни світу і, безперечно, займає перше місце в Європі. Таке насильницьке втручання у природу поставило під загрозу життя багатьох видів тварин, рослин та птахів. Проблема збереження біорізноманіття в Україні стала, як ніколи, актуальною і життєво важливою для окремих видів, які перебувають на межі зникнення.

Додаткові консультації щодо збереження біорізноманіття можна отримати в неурядових організаціях, які опікуються збереженням рідкісних видів птахів, тварин, ендемічних рослин:

Національний екологічний центр України (НЕЦУ)

Діяльність НЕЦУ спрямована на створення ефективної системи управління охороною навколишнього середовища, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, створення екологічної мережі, розвиток природньо-заповідного фонду, проведення наукових екологічних експертиз, інформування громадськості щодо проблем охорони довкілля.

httр://www.nесu.оrg.uа

WWF в Україні

Охорона прісноводних біотопів і лісових ресурсів - це два з шести пріоритетів WWF. В Україні Всесвітній фонд природи працює саме по цих двох напрямках у Дельті Дунаю й у Карпатських горах  httр://wwf.раndа.оrg/uk/wwf_ukrаіnе_ukr.

Українське товариство охорони птахів (ТОП)

Національна громадська природоохоронна організація, створена у 1994 році. Головна мета діяльності ТОП – охорона довкілля через збереження видового різноманіття і кількісного багатства птахів httр://www.bіrdlіfе.оrg.uа/аbоut.htm

Дніпродзержинська громадська екологічна організація “Голос Природи”

“Голос Природи” створена з метою екологічної просвіти та захисту прав на життя в безпечному навколишньому середовище. Завданнями організації є покращення екологічної ситуації в регіоні, збереження природних територій, раціональне використання ресурсів httр://www.vоісе.dр.ua