Ґрунт
Компоненти довкілля
ГоловнаҐрунт
1. Який відсоток ґрунтів у Європі зазнає ерозії та переущільнення?
3. Яка частина території України зазнає негативного впливу від водної та вітрової ерозії?
5. За оптимальних умов ступінь перетворення пестицидів у нетоксичні сполуки може складати
6. Яка частина сільськогосподарської продукції втрачається через водну ерозію?
7. Яка частина орних земель в Україні страждає від переущільнення?