Руйнування озонового шару в Україні
Глобальні виклики
ГоловнаРуйнування озонового шаруРуйнування озонового шару в Україні

Руйнування озонового шару в Україні

Україна підписала Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар 18 лютого 1988 р., Верховна Рада ратифікувала його 20 вересня 1988 року. Україна підтвердила цим свої наміри вжити необхідних заходів до збереження озонового шару шляхом припинення виробництва та використання ОРР. На сьогодні, власне виробництво озоноруйнуючих речовин в Україні відсутнє. Всі ОРР завозяться з закордону. Об’єми ввезення ОРР суворо регулюються відповідними законодавством та контролюючими службами Міністерства охорони природного навколишнього середовища України.  

Наслідки

Враховуючи географічне положення України, рівень негативного впливу руйнування озонового шару не буде таким загрозливим та небезпечним для людей та довкілля, як,наприклад, в Австралії чи країнах Південної Америки. В той же час, слід відмітити регіони де інтенсивність ультрафіолетового опромінення може досягати небезпечних для живих організмів рівнів. Це високогірні райони Карпат та південні райони України.

Професійний ринок  

В Україні першочерговій заміні підлягає холодильне устаткування і устаткування для кондиціонерів на підприємствах торгівлі і промисловості, на долю яких припадає майже 70% об’єму річних потреб в ОРР. 

В процесі забезпечення переходу підприємств на використання озоно-безпечних замінників і технологій передбачається до 2010 скоротити на 85% використання ХФВ, а до 2014 повністю вивести їх з використання 

До 2010 на 30% передбачено знизити використання галонів, з поступовим виведенням їх з ужитку до 2030 року.  

У побуті

Що стосується побутових холодильників та морозильних камер з обсягом холодоагенту до 250 грамів, то їх переведення на озонобезпечні замінники є недоцільним як технологічно, так і економічно. Ця техніка перебуватиме в експлуатації до її фізичного зносу. А під час технічного обслуговування чи ремонту, агрегати мають заправлятися регенерованим або відновленим фреоном R-12.

Державна політика

Україна є учасницею багатьох міжнародних договорів у сфері охорони атмосферного повітря та озонового шару. Для виконання своїх міжнародних зобов’язань уряд України своєю постановою затвердив «Програму припинення виробництва та використання озон руйнуючих речовин на 2004-2030 роки». У програмі передбачена ціла низка регуляторних, технічних та інформаційних заходів, а також заходів з екологічного контролю та нагляду за діяльністю підприємств - користувачів та постачальників холодоагентів, що дозволять Україні повністю відмовитися від використання ОРР. В той же час, значна увага приділяється залученню населення до участі у програмах захисту озонового шару, зокрема: 

• Упровадження використання інформаційних етикеток та екологічного маркування озоноруйнуючих та озонобезпечних речовин і продукції, що їх містить, відповідно до вимог Глобальної гармонізованої системи класифікації і маркування хімічних речовин. 

• Організація пропаганди та інформування населення стосовно екологічної небезпеки руйнування озонового шару та його наслідків.