Що можна зробити для боротьби з підкисленням
Глобальні виклики
ГоловнаПідкисленняЩо можна зробити для боротьби з підкисленням

Що можна зробити для боротьби з підкисленням

Необхідно впровадження нових заходів, щоб обмежити кількість кислотоутворюючих забрудників, які виділяються промисловими підприємствами, електростанціями, внаслідок сільськогосподарської діяльності і, перш за все, транспортом.

Автомобілі, повітряний транспорт, системи опалювання, промислове виробництво і інтенсивна сільськогосподарська діяльність, без сумніву, сприяють підкисленню довкілля. Поширення інформації, пов’язаної з цими проблемами, могло б допомогти змінити звички і навички людей і раціональніше використовувати енергію і промисловий потенціал, а також розпочати впроваджувати більш сталий спосіб ведення сільського господарства. 

Існують різні способи обмеження підкислення. 

Зменшення кислотних дощів шляхом:   

• Оснащення автомобільного транспорту каталітичними нейтралізаторами та облаштування промислових підприємств і теплових електростанцій системами очищення для зменшення рівня атмосферного забруднення. 

• Розроблення та виробництво транспортних засобів, які працюють на електричній енергії, та гібридних автомобілів для зменшення кількості викидів.  

• Повного видалення сірки з палива перед його використанням. 

• Заміщення мазуту природним газом.  

• Раціонального використання добрив на основі аміаку та їх правильне зберігання.

• Поширення використання відновлюваних джерел енергії — сонця, вітру, води, біомаси, геотермальних джерел, припливів тощо. 

• Покращення теплоізоляції в будинках та обладнання для обмеження втрати тепла. 

• Підтримки енергоефективних технологій.    

• Пропагування користування громадським транспортом. 

• Впровадження суворих правил щодо функціонування транспорту.  

• Віддання переваги залізничному та водному транспорту порівняно з автомобільним.

• Заохочення використання велосипедів для здійснення поїздок на короткі або середні відстані.

• Встановлення на міжнародному рівні максимальних обмежень на викиди літаків (викопне паливо, яке спалюється в літаках, що спричиняє викиди значної кількості NОх та SО2 у верхні шари атмосфери).