Що можна зробити для екологізації туризму
Діяльність людини
ГоловнаТуризмЩо можна зробити для екологізації туризму

Що можна зробити для екологізації туризму

Існує декілька способів сприяння розвитку туризму. 

Розумне управління

Розумне управління туристичною індустрією може забезпечити її екологізацію шляхом: 

• збереження і популяризації природного, історичного і культурного різноманіття, які є істотною частиною туризму; 

• включення туристичної діяльності до планів сталого розвитку відповідного регіону; 

• навчання обслуговуючого персоналу підвищенню якості сервісних послуг; 

• маркетингового аналізу і надання докладної інформації про туристичний об’єкт 

• проведення нових досліджень і спостережень, які сприяють подоланню існуючих проблем або відкривають нові туристичні об’єкти, а також є необхідними для промисловості та споживачів.  

Розумне використання ресурсів

Збереження та розумне використання природних, культурних і соціальних ресурсів не тільки є суттєво необхідними, але й мають довгострокове значення для розвитку бізнесу.

Розумне споживання  

Скорочення споживання і зменшення об’єму відходів сприяють зниженню витрат на відновлення довкілля і підвищенню якості туризму.

Підтримка місцевої господарської діяльності  

• Заохочення на місцевому рівні широкого спектру екологічної діяльності з урахуванням витрат на охорону довкілля. 

• Залучення місцевих товариств до урегулювання питань, пов’язаних не лише з підвищенням добробуту місцевого населення, але й покращенням якості туризму. 

• Проведення консультацій з місцевими бізнесменами і населенням, оскільки співпраця між різними секторами суспільства є основним способом подолання проблем і уникнення конфліктів.  

Надання інформації

Попереднє надання туристам необхідної інформації.