Склад повітря
Компоненти довкілля
ГоловнаПовітряСклад повітря

Склад повітря

Повітря являє собою суміш азоту (78,08%), кисню (20,95%), та аргону (0,93%). Окрім основних компонентів, до складу повітря входять домішкові гази, серед яких найбільш відомим є діоксид вуглецю СО2, (0,032%). У складі повітря є також метан, деякі кислі та інертні гази загальною кількістю 0,01%. В повітрі завжди присутні водяна пара а також забруднювальні речовини природного походження - продукти вивітрювання гірських порід, частинки ґрунтів, вулканічний попіл, тверді солі. Внаслідок людської діяльності в атмосферу поступає все більше речовин антропогенного походження. Серед антропогенних газів найбільшу увагу заслуговують діоксид вуглецю і метан, як парникові гази. 

В таблиці показані речовини, що входять до складу чистого повітря, і тривалість існування кожної з них.