Відходи
Зовнішні загрози
ГоловнаВідходи

Відходи

 Забруднення та відходи не повинні виділятися у довкілля більш інтенсивно, ніж природа може їх розкласти, переробити або щонайменше знешкодити.

У природі усе живе гармонійно поєднано. Жива речовина як складова біосфери розподілена на три великих групи – продуценти, консументи та редуценти. Вони є основою кругообігу біогенних елементів, або елементів життя. Відходи одного організму можуть бути їжею або сировиною для іншого. Зокрема, птахи використовують опалі гілки або листя для того, щоб вити гнізда; мікроорганізми та черв’яки у ґрунті переробляють опале листя і мертвих тварин у перегній, який, в свою чергу, стає їжею для рослин. Органічний матеріал, зокрема продукти життєдіяльності тварин та залишки рослин, що потрапляють до водних басейнів, забезпечують харчування для водних мікроорганізмів.

Людина виробляє дедалі більше промислових та побутових товарів, які після використання утворюють значну кількість відходів. Надходження в природу величезної кількості найрізноманітніших продуктів людської діяльності швидко порушує природний баланс, який встановлювався на Землі упродовж мільйонів років.