Вплив сільського господарства на довкілля
Діяльність людини
ГоловнаСільське господарствоВплив сільського господарства на довкілля

Вплив на довкілля

Поява сільськогосподарських ділянок у місцях дикої природи призвела до знищення характерних популяцій тваринного та рослинного світу та біорізноманіття, а також до значної ерозії ґрунту. Ерозія, ущільнення та зменшення родючості ґрунту є результатом надмірного застосування засобів механізації у сільському господарстві.

Надмірне застосування добрив погіршує якість ґрунтових вод і активізує процеси евтрофікації поверхневих вод, що часто призводить до «цвітіння» водойм.

Інтенсивний розвиток тваринництва стає причиною виділення метану і аміаку, які забруднюють атмосферу. Величезні кількості рідкого гною, що утворюються в тваринницьких господарствах, є дуже серйозною проблемою з огляду на їхню утилізацію.

Інтенсивне зрошування і меліоративні заходи також спричиняють серйозні проблеми, зокрема, нестачу води та зменшення водно-болотних угідь, які відіграють важливу регулюючу функцію у гідрологічних системах.

Сільське господарство не лише псує довкілля, але й стає залежним від зруйнованої природи. Вирощування рослинної продукції потерпає від кислотних дощів, спричинених викидами SО2 та NО, посилення ультрафіолетового випромінювання, забруднення повітря та змін клімату.

Генетично модифіковані організми

У принципі на генетичну інформацію будь-якого організму, чи то бактерії, соєвих бобів або людини, можна впливати таким чином, щоб змінити його розміри, підвищити стійкість до хвороб або додати будь-яку іншу корисну рису.

Ріпа, кукурудза, картопля і цукровий буряк є найпоширенішими в Європі сільськогосподарськими культурами, які піддаються генетичній модифікації.

Чимало людей переконані, що технології отримання ГМО можуть відігравати важливу роль у збільшенні об’єму сільськогосподарської продукції. Поширення ГМО в довкіллі, проте, породжує безліч суперечливих думок. Може виявитися, що одного дня, потрапивши в природні умови, ГМО набагато краще до них пристосуються, ніж їхні природні аналоги. Наслідки подібної конкуренції непередбачувані і незворотні.

Громадськість більшості європейських країн, яка вельми скептично налаштована проти ГМО і продуктів харчування, підтримує посилення заходів регулювання і контролю за виробництвом ГМО та впровадження спеціального маркування, відповідно до Картахенського протоколу. На додаток до забезпечення нешкідливості продуктів харчування, люди висловлюють занепокоєння щодо наслідків для довкілля і збереження біорізноманіття.

Можливі ризики впливу ГМО на біологічне різноманіття постійно вивчаються. Необхідно також підвищити рівень обізнаності суспільства для забезпечення конструктивного діалогу та прийняття зважених рішень.