Вплив споживання
Цінності

Вплив споживання

Споживання необхідне для нашого виживання. Наші основні потреби – це чисте повітря, вода, їжа, житло та одяг. Для того, щоб зробити наше життя комфортабельним, ми споживаємо набагато більше. Обсяги споживання постійно зростають, так само як і вплив на довкілля.

Рівень нашого споживання досяг потенційної місткості екосистем Землі. Це означає, що рівень забруднення є вищим, ніж здатність Землі переробити це забруднення. Це призводить до забруднення повітря та води, недостатності водних і продовольчих ресурсів і зміни клімату. 

Сьогодні ми споживаємо так багато ресурсів і настільки забруднюємо довкілля, що ми ставимо під загрозу можливість задоволення своїх основних потреб, таких як чисте повітря, достатні обсяги чистої води та їжі.   

Ми споживаємо…

- нові продукти та електроприлади, такі як мобільні телефони, телевізори або комп’ютери. Усі продукти виробляють з сировини, яка має добуватися, транспортуватися та перетворюватися в наших руках на модні речі. Увесь процес виробництва призводить до утворення великої кількості відходів, споживання значних обсягів енергії та виділення великої кількості парникових газів.  

- їжу, м’ясні та рибні продукти, які пройшли технологічну обробку. Наше споживання харчових продуктів значно збільшилося упродовж останніх десятиліть. Сьогодні ми їмо більше, ніж нам необхідно, що часто призводить до ожиріння. Усі харчові продукти вимагають приготування, оброблення та пакування. Надмірне споживання та вживання оброблених харчових продуктів призводить до непотрібного збільшення обсягів оброблюваних земель, відходів і викидів парникових газів.

- енергію, нагріваючи наші домівки та використовуючи опалювальні прилади. Вироблення енергії здійснює величезний вплив на довкілля.

- паливо та енергію під час подорожування. Ми використовуємо транспортні засоби, щоб поїхати в школу, на роботу, на відпочинок та у відпустку. Під час транспортування пасажирів і товарів ми створюємо багато екологічних проблем.

Ми породжуємо

- внаслідок споживання відходи. Обсяг відходів домашніх господарств становить лише декілька сотень кілограмів на рік. Хоча це невелика частка від загального обсягу відходів, відходи утворюються під час добування сировини та виробництва продукції. Фактично створюються сотні тонн відходів – до 20 тонн на одну людину в Європі.

- внаслідок споживання забруднення повітря та викиди парникових газів. Повітря забруднюється під час виробництва продукції, вироблення енергії та використання транспортних засобів. Забруднене повітря є токсичним для усіх живих створінь на Землі, а викиди парникових газів є основною причиною зміни клімату.

Ми утворюємо

внаслідок споживання забруднену воду. Домашні господарства забруднюють воду нашими скидами в каналізацію, а також промисловими скидами забруднювальних речовин і добривами від сільськогосподарських ферм.