Забруднення повітря кислоутворюючими речовинами
Глобальні виклики
ГоловнаПідкисленняЗабруднення повітря кислоутворюючими речовинами

Забруднення повітря кислоутворюючими речовинами

Наявність в атмосфері хімічних речовин у такій кількості та протягом такого періоду часу, що є небезпечним для здоров’я людини і навколишнього середовище, вважається забрудненням повітря.

Коли чисте повітря рухається над поверхнею Землі, воно вбирає у себе такі первинні забруднювальні речовини, як природний пил (від буревіїв і вулканічної діяльності), і викиди, що виділяються в результаті діяльності людини (транспорт, промислова діяльність, виробництво енергії тощо). 

Ці первинні забруднювачі змішуються з повітрям і можуть взаємодіяти з його компонентами (киснем, азотом, водяною парою тощо), а також між собою. Таким чином, з’являються нові, інші за хімічним складом забруднювачі повітря, які називають вторинними. 

Забруднення повітря у промислово розвинених країнах в основному спричинене трьома групами забрудників: діоксидом вуглецю, оксидами сірки та оксидами азоту.