Забруднювальні домішки у повітрі
Компоненти довкілля
ГоловнаПовітряЗабруднювальні домішки у повітрі

Забруднювальні домішки у повітрі

Хімічні речовини, що знаходяться в атмосфері, вважаються забруднювальними домішками, якщо здатні заподіяти шкоду здоров’ю людини та довкіллю. 

Найбільш суттєвими забруднювальними сполуками, що потрапляють у повітря, є SО2, NОх, СО, фреони, поліароматичні та хлоровані органічні сполуки, аерозолі радіоактивних та важких металів, пилові частки (РМ) і ЛОС. Небезпечними вважаються сполуки та аерозолі важких металів. В першу чергу це аерозолі свинцю (Рb), кадмію (Сd), ртуті (Нg), арсену (Аs), мінеральні волокна і пил (азбест та скляні мікроволокна, які можуть потрапити у дихальні шляхи). 

Небезпеку несуть також неорганічні гази (хлор, леткі фториди, ціаніди, фосген), органічні речовини (альдегіди, феноли, ПАВ, діоксини) тощо.