Заходи
Глобальні виклики

Вжиті заходи

Обсяги наслідків зміни клімату Землі, які викликають тривогу, переконали міжнародну спільноту вжити заходів з послаблення впливу, найважливішими з яких є:  

• Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (РКЗК), 

• Кіотський протокол.  

У зв’язку зі зміною клімату перед світовою спільнотою повстає проблема адаптування до його впливу. В цьому столітті та надалі зміни клімату того чи іншого ступеня є неминучими, незважаючи на успішне вжиття заходів з послаблення негативного впливу в світовому масштабі. Хоча адаптаційні заходи стали неминучою та обов’язковою складовою послаблення негативного впливу, втім вони не забезпечують повною мірою зменшення кількості викидів парникових газів.

РКЗК та Кіотський протокол – лише перші кроки в напрямку до стабілізації концентрації парникового газу в атмосфері та утримання її на рівні, який запобігає шкідливому впливу на кліматичну систему. Протокол вимагає дотримання таких часових інтервалів, які допоможуть екосистемам Землі природним шляхом адаптуватися до зміни клімату а також забезпечать сталий економічній розвиток. 

Як довгострокове завдання, країни ЄС запропонували обмежити підвищення глобальної температури максимум на 2 градуси Цельсія вище рівня, який був встановлений до промислової революції. Для виконання цього завдання необхідно до 2050 року зменшити глобальні викиди в атмосферу на 15-50 відсотків порівняно з 1990 роком. До того ж, Європейська Комісія представила повний пакет запропонованих процедур та заходів з метою формування нової політики в Європі httр://ес.еurора.еu/еnеrgy/grееn-рареr-еnеrgy/іndех_еn.htm, спрямованої на боротьбу зі змінами клімату та активізацію механізмів захисту та конкурентоспроможності в країнах ЄС.