Запобіжні заходи
Цінності

Запобіжні заходи

Різні види небезпек для здоров’я є в місцях, які ми відвідуємо щоденно, – вдома, на спортивних майданчиках і в громадських закладах. Якщо ми, наприклад, проживаємо поруч з небезпечним звалищем відходів, це може підвищувати ризик виникнення вроджених дефектів. Додатковими небезпечними факторами ризику є транспорт, забруднені повітря, вода та ґрунт.  

Повітря

Суспільство повинно вживати такі запобіжні заходи, як: 

• встановлення та забезпечення стандартів безпеки стосовно найпоширеніших забрудників повітря; 

• реорганізація або переміщення промислової діяльності та електростанцій; 

• моніторинг забруднення повітря; 

• зменшення інтенсивності дорожнього руху та впливу забруднення, викликаного транспортом; 

• оповіщення широкого загалу у разі виникнення небезпеки.  

Яких заходів слід вжити проти забруднення повітря 

Вода, їжа та ґрунт

Суспільство повинно вживати такі запобіжні заходи, як: 

• забезпечення дотримання стандартів безпеки стосовно вмісту шкідливих речовин в їжі та воді; 

• зменшення рівня забруднення води та ґрунту найпоширенішими забруднювачами; 

• контроль і моніторинг біологічного та хімічного забруднення; 

• маркування продуктів харчування; 

• надання інформації.  

Радіація, електромагнітні поля, ультрафіолетове випромінювання та шум

Суспільство повинно вживати такі запобіжні заходи, як: 

• впровадження та забезпечення дотримання стандартів; 

• моніторинг електромагнітних полів і рівнів шуму; 

• розміщення житлових будинків, шкіл та інших громадських установ подалі від основних джерел електромагнітних полів і шуму; 

• попередження населення про небезпеку, властиву ультрафіолетовому випромінюванню.

Що необхідно знати про ультрафіолетове випромінювання   

Громадські та приватні будівлі

Суспільство повинно вживати такі запобіжні заходи, як: 

• забезпечення дотримання чинних законів і правил використання будівельних матеріалів (таких як свинець, азбест тощо) та стандартів безпеки, проведення періодичних перевірок і ремонту опалювальних систем, електропроводки, систем пожежної безпеки тощо у разі реконструкції або побудови нових об’єктів; 

• забезпечення дотримання стандартів якості повітря у приміщеннях; 

• періодичне проведення перевірок дотримання норм безпеки; 

• надання інформації.  

Робоче місце

Суспільство повинно вживати такі запобіжні заходи, як: 

• забезпечення дотримання чинних правил поведінки на робочому місці; 

• залучення спеціалістів з охорони здоров’я до процедур видачі дозволів; 

• надання інформації працівникам про їхнє право на здорові умови праці.  

Транспорт

Суспільство повинно вживати такі запобіжні заходи, як: 

• сприяння розвитку громадського транспорту; 

• розроблення планів дорожнього руху для зменшення залежності від приватного транспорту; 

• забезпечення безпечних умов руху для пішоходів і велосипедистів; 

• вжиття заходів з підвищення безпеки та зменшення середньої швидкості транспортних засобів.  

Звалища

Суспільство повинно вживати такі запобіжні заходи, як: 

• вилучення або видалення забруднювальних речовин; 

• переселення людей, що мешкають поблизу; 

• впровадження обмежень на використання землі для будівництва житла; 

• профілактика поширення епідемій (охорона джерел водопостачання або контроль рівня забруднення пилом).  

Що ви можете зробити, щоб зменшити кількість відходів