Збалансований (сталий) розвиток України
Цінності
ГоловнаНаша Земля в майбутньомуЗбалансований (сталий) розвиток України

Сталий (збалансований) розвиток України

Україна задекларувала своє бажання перейти на шлях сталого (збалансованого) розвитку ще на Конференції ООН з довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 р., підписавши Декларацію Ріо та Програму дій “Порядок денний на ХХІ століття” .

Утім, для України останнє десятиріччя ХХ століття виявилося складним історичним періодом внаслідок необхідності розбудови держави після проголошення Україною незалежності у 1991 році. Перехідний період, в якому знаходиться Україна і зараз, пов’язаний з трьома радикальними трансформаціями – переходом від регіональної окраїни до суверенної держави, від тоталітаризму до демократії та від командно-адміністративної до ринкової економіки. Невирішеність і вимушена першочерговість чинників економічного зростання відсунули на задній план урахування принципів сталого (збалансованого) розвитку в галузевій політиці та законодавстві України.

Разом з тим, Україна протягом своєї досить короткої історії незалежності добровільно зробила два безпрецедентних кроки у напрямі до сталого (збалансованого) розвитку: 

• володіючи третім за потужністю арсеналом ядерної зброї у світі, Україна добровільно відмовилася від цієї зброї; 

• незважаючи на енергетичну кризу, Україна закрила Чорнобильську АЕС, яка увійшла в історію найбільшою за масштабами та найстрашнішою за наслідками техногенною катастрофою.  

Подальший перехід до сталого (збалансованого) розвитку має виходити з таких передумов: 

• в Україні продовжує зберігатись екстенсивний тип розвитку економіки, що веде до незбалансованого природокористування та надмірного використання природних ресурсів; 

• надмірне антропогенне навантаження на екосистеми призводить до порушення екологічної рівноваги та деградації екосистем; 

• зростає число техногенних аварій і катастроф; 

• населення недостатньо проінформоване про концепцію сталого (збалансованого) розвитку; 

• політика сталого (збалансованого) розвитку та екологічна політика не є пріоритетними для владних структур.   

Стратегія переходу України до сталого (збалансованого) розвитку має ґрунтуватися на аналізі тих дисбалансів, які існують в економічній, соціальній та екологічній сферах, і на подальшому визначенні шляхів їх подолання. На Українському екологічному конгресі “Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту нації”, який відбувся у Києві у вересні 2007 р. за ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги, були визначені наступні стратегічні пріоритети сталого (збалансованого) розвитку України:

Додаткову інформацію щодо сталого (збалансованого) розвитку в Україні можна знайти на сайтах: 

httр://www.undрsust.kіеv.uа – Програма ПРООН сприяння сталому розвиткові в Україні 

httр://www.sustаіnаblе-сіtіеs-nеt.оrg.uа – Мережа міст сталого розвитку України 

httр://сlubоfrоmе.оrg.uа/соrwеb/SіtеНоmе – Українська асоціація Римського клубу (громадська організація, діяльність якої спрямована, зокрема, на сприяння впровадженню в Україні принципів сталого (збалансованого) розвитку та еко-соціальної ринкової економіки) 

httр://www.nесu.оrg.uа/еtykа-zbаlаnsоvаnоgо-rоzvytku – монографія Марушевського Г. Б. “Етика збалансованого розвитку”