Здоров’я людей в Україні
Цінності
ГоловнаЗдоров'я та довкілляЗдоров’я людей в Україні

В Україні

Аналіз стану здоров’я населення України за останні десятиріччя засвідчив цілу низку негативних тенденцій, багато з яких значною мірою пов’язані з незадовільною екологічною ситуацією. Значно погіршила ситуацію найбільша у світі ядерна аварія на Чорнобильській АЕС. Разом з тим, здоров’я населення є одним з найважливіших чинників сталого (збалансованого) розвитку України. Тільки здорове довкілля сприяє нормальному розвитку як окремої особи, так і суспільства в цілому. Тому здоров’я населення має бути системоутворюючим елементом при розробці, плануванні та визначенні пріоритетності соціально-економічних перетворень і природоохоронних заходів.